Neutral Internet eXchange
Neutrální výměna dat, kvalitní a rychlá infrastruktura, efektivní komunikace, to je český peeringový uzel NIX.CZ
 

Historie

Sdružení NIX.CZ je neutrální hardwarovou platformou pro vzájemné propojování sítí. Slouží také jako místo pro sdílení zkušeností mezi zainteresovanými společnostmi.

1996 – sedm členů podepisuje zakladatelskou listinu, následuje první valná hromada sdružení NIX.CZ

1997 – byl spuštěn první peeringový uzel, fakticky dochází k zahájení peeringu

1998 – došlo k rozhodnutí o právní formě CZ.NIC (zájmové sdružení právnických osob), byly sepsány stanovy sdružení, došlo k zápisu do registru

2000 – sdružení mělo 20 členů a dva přípojné body a využívaly se přípojky o kapacitách 2Mbit až 100Mbit

2002 – sdružení se profesionalizovalo a nastoupil první zaměstnanec, celkový provoz překročil 1Gbps

2003 – NIX.CZ implementoval protokol IPv6, vznikly dva nové přípojné body (což rozšířilo jejich počet na čtyři), NIX.CZ vstoupil do mezinárodního sdružení EURO-IX

2005 - NIX.CZ začal podporovat přípojky pomocí technologie 10GE, celkový provoz vzrostl na 10 Gbps

2006 – došlo k zahájení hostingu prvních TLD (.eu, .be, .at), provoz překročil 20 Gbps

2008 – byl zahájen provoz služby route serverů a byla překročena hranice maximálního datového toku 50 Gbps

2009 – bylo překonáno 100 Gbps celkového datového toku, uvnitř sdružení se začala připrava ke změně vnitřní topologie sítě

2010 – proběhla změna topologie z kruhové na dvojitou hvězdu

2011 – byl přeadresován peeringový segment z rozsahu /24 na /22, byla překonána hranice 200 Gbps v celkovém přenášeném provozu a došlo k otevření pátého přístupového bodu

2012 – NIX.CZ provedl testy 100 GE technologie, investoval do vlastní optické trasy (cílem bylo zajištění vyšší neutrality), v celkovém přenášeném provozu bylo překročeno 250 Gbps a byla realizována první produkční přípojka o kapacitě 100GE

2013 – sdružení uspořádalo první ročník mezinárodní konference Peering Day ve spolupráci s rakouským protějškem VIX.at a zahájilo diskusi o možnostech předcházení síťových bezpečnostních incidentů

2014 – NIX.CZ spustil bezpečnostní projekt FENIX, překonal hranice 300 Gbps v celkovém přenášeném provozu, uspořádal druhou konferenci CEE Peering Day ve Vídni ve spolupráci s vídeňským uzlem VIX.at. V létě roku 2014 zahájilo sdružení diskusi o možnostech expanze na zahraniční trhy.

2015 – Na Slovensku byl otevřen nový uzel NIX.SK, který má dva PoPy a není síťově propojený s NIX.CZ.

2016  – Sdružení NIX.CZ oslavilo významné výročí - 20 let od svého založení. Zaměstnanci NIX.CZ spolupracovali s kolegy z Černohorské Univerzity (provozuje MIXP - Montenegro Internet Exchange Point) na rozvoji a zahájení komerčního provozu nezávislého propojovacího uzlu v Černé Hoře.

2017  – Uzel NIX.SK začal poskytovat své služby také z bratislavského datacentra DIGITALIS patřící společnosti VNET. NIX.CZ tak od této doby umožňuje v Bratislavě připojení na obou březích Dunaje a ve dvou na sobě nezávislých datacentrech. Na květnovém setkání představenstva sdružení NIX.CZ byl novým předsedou zvolen Ondřej Filip.

V říjnu byl NIX.CZ hostitelem 31. EURO-IX Fóra, které se uskutečnilo v  Bratislavě. Po konferenci CEE Peering Days, která zde byla uspořádána o dva roky dříve, bylo fórum další z významných akcí, na níž se mohli setkat zahraniční a lokální zástupci z peeringové branže.

 
 

Lidé

Adam Golecký:

Zastává pozici výkonného ředitele sdružení. Mimo vedení celého týmu NIX.CZ je zodpovědný za hospodaření sdružení, dále má na starosti komunikaci se strategickými partnery a reprezentuje NIX.CZ a NIX.SK na lokální a mezinárodní úrovni. Ve sdružení NIX.CZ pracuje od roku 2008.

Petr Jiran:

Ve sdružení NIX.CZ pracuje od roku 2009 a zastává pozici technického ředitele. Náplní jeho práce je vedení technického teamu, rozvoj, výstavba a dohled infrastruktury internetového uzlu NIX.CZ a NIX.SK. Dále se věnuje testování nových technologií a spolupráci s organizacemi, jako je RIPE NCC či EURO-IX.

Michal Halenka:

Ve sdružení NIX.CZ pracuje od roku 2017 jako technický specialista. Zajišťuje provoz a údržbu infrastruktury a technologií NIX.CZ. Stará se o správu serverů (Linux, BSD) a aplikací na nich.

David Stopka:

David je nadaným vývojářem komunikačních a webových rozhraní NIX.CZ a je také zodpovědný za údržbu technologií a chod serverů.

Ester Paál:

Ve sdružení působí od roku 2013 na pozici Account and Communication Manager. Je zodpovědná za komunikaci se členy a zákazníky sdružení. Ester má na starosti organizaci mezinárodních akcí a reprezentaci sdružení na domácích a mezinárodních fórech a konferencích. Před nástupem do sdružení NIX.CZ působila jako Account Manager správce domény .EU, sdružení EURid.

Renata Maličká:

Renáta pracuje ve  sdružení na pozici Office Managera. Je zodpovědná za plynulý chod kanceláře a fakturaci. Dále pak organizuje společenské akce, na kterých se NIX.CZ pravidelně potkává se svými členy a zákazníky.

Miroslav Leták:

Do sdružení nastoupil jako síťový specialista v dubnu 2018. Mirek má za sebou dlouholeté zkušenosti ze síťového prostředí na straně telekomunikačního operátora. Hlavní náplní Mirkovy práce je zajišťování chodu a rozvoj síťové infrastruktury uzlů NIX.CZ a NIX.SK.

Marek Lang:

Do sdružení nastoupil jako síťový a technický specialista.Marek má za sebou dlouholeté zkušenosti ze síťového prostředí z pohledu datových center dále pak síťové a serverové bezpečnosti.Hlavní náplní Markovy práce je zajišťování chodu a rozvoj síťové infrastruktury a technologii uzlů NIX.CZ a NIX.SK.

Jakub Tauchman:

Jakub pracuje ve sdružení NIX.CZ od začátku roku 2018 jako technický specialista. Jeho náplní práce je provoz a údržba infrastruktury a technologií; především serverů (Linux/BSD) a jejich programového vybavení.

Tapeer NIXů:

Je až symbolické, že se Tapeer NIXů stal novým členem našeho týmu v roce, kdy český propojovací uzel slaví 20 let své existence. Role našeho nejmladšího kolegy není nijak okrajová. Už od útlého věku ho chceme vést k tomu, aby dohlížel na bezchybný tok dat naším uzlem a to nepřetržitě. Má se toho pravda co učit, my ale pevně věříme, že obstojí. Sympaťák je to od přírody. 
 

 
 

Členové