Neutral Internet eXchange
Neutrální výměna dat, kvalitní a rychlá infrastruktura, efektivní komunikace, to je český peeringový uzel NIX.CZ
 

Historie

Sdružení NIX.CZ je neutrální hardwarovou platformou pro vzájemné propojování sítí. Slouží také jako místo pro sdílení zkušeností mezi zainteresovanými společnostmi.

1996 – sedm členů podepisuje zakladatelskou listinu, následuje první valná hromada sdružení NIX.CZ

1997 – byl spuštěn první peeringový uzel, fakticky dochází k zahájení peeringu

1998 – došlo k rozhodnutí o právní formě CZ.NIC (zájmové sdružení právnických osob), byly sepsány stanovy sdružení, došlo k zápisu do registru

2000 – sdružení mělo 20 členů a dva přípojné body a využívaly se přípojky o kapacitách 2Mbit až 100Mbit

2002 – sdružení se profesionalizovalo a nastoupil první zaměstnanec, celkový provoz překročil 1Gbps

2003 – NIX.CZ implementoval protokol IPv6, vznikly dva nové přípojné body (což rozšířilo jejich počet na čtyři), NIX.CZ vstoupil do mezinárodního sdružení EURO-IX

2005 - NIX.CZ začal podporovat přípojky pomocí technologie 10GE, celkový provoz vzrostl na 10 Gbps

2006 – došlo k zahájení hostingu prvních TLD (.eu, .be, .at), provoz překročil 20 Gbps

2008 – byl zahájen provoz služby route serverů a byla překročena hranice maximálního datového toku 50 Gbps

2009 – bylo překonáno 100 Gbps celkového datového toku, uvnitř sdružení se začala připrava ke změně vnitřní topologie sítě

2010 – proběhla změna topologie z kruhové na dvojitou hvězdu

2011 – byl přeadresován peeringový segment z rozsahu /24 na /22, byla překonána hranice 200 Gbps v celkovém přenášeném provozu a došlo k otevření pátého přístupového bodu

2012 – NIX.CZ provedl testy 100 GE technologie, investoval do vlastní optické trasy (cílem bylo zajištění vyšší neutrality), v celkovém přenášeném provozu bylo překročeno 250 Gbps a byla realizována první produkční přípojka o kapacitě 100GE

2013 – sdružení uspořádalo první ročník mezinárodní konference Peering Day ve spolupráci s rakouským protějškem VIX.at a zahájilo diskusi o možnostech předcházení síťových bezpečnostních incidentů

2014 – NIX.CZ spustil bezpečnostní projekt FENIX, překonal hranice 300 Gbps v celkovém přenášeném provozu, uspořádal druhou konferenci CEE Peering Day ve Vídni ve spolupráci s vídeňským uzlem VIX.at. V létě roku 2014 zahájilo sdružení diskusi o možnostech expanze na zahraniční trhy.

2015 – Na Slovensku byl otevřen nový uzel NIX.SK, který má dva PoPy a není síťově propojený s NIX.CZ.

 
 

Lidé

Martin Semrád:

Zastává pozici výkonného ředitele sdružení od roku 2010. Mimo vedení celého týmu NIX.CZ je zodpovědný za hospodaření sdružení, dále má na starosti komunikaci se strategickými partnery a reprezentuje NIX.CZ na lokální a mezinárodní úrovni. Se sdružením NIX.CZ je spojen od roku 2005, nejprve z pozice člena sdružení a následně člena dozorčí rady. Ve sdružení zúročuje své bohaté zkušenosti z předchozích působení.

Adam Golecký:

Adam Golecký pracuje ve sdružení NIX.CZ od roku 2008 a od roku 2011 zastává pozici technického ředitele. Adam má na starosti vedení technických specialistů, navrhuje architekturu a technickou platformu sítě. Dále komunikuje s dodavateli hardware a okruhů.

Petr Jiran:

Ve sdružení NIX.CZ pracuje od roku 2009 jako technický manažer. Náplní jeho práce je plánování rozvoje, výstavba a dohled nad infrastrukturou internetového uzlu. Dále se věnuje testování nových technologií (100GE, TRILL, DFA, VPLS, RTBH, route servery) a spolupráci s organizacemi, jako je RIPE NCC či EURO-IX.

Michal Halenka:

Ve sdružení NIX.CZ pracuje od roku 2017 jako technický specialista. Zajišťuje provoz a údržbu infrastruktury a technologií NIX.CZ. Stará se o správu serverů (Linux, BSD) a aplikací na nich.

David Stopka:

David je nadaným vývojářem komunikačních a webových rozhraní NIX.CZ a je také zodpovědný za údržbu technologií a chod serverů.

Ester Paál:

Ve sdružení působí od roku 2013 na pozici Account and Communication Manager. Je zodpovědná za komunikaci se členy a zákazníky sdružení. Ester má na starosti organizaci mezinárodních akcí a reprezentaci sdružení na domácích a mezinárodních fórech a konferencích. Před nástupem do sdružení NIX.CZ působila jako Account Manager správce domény .EU, sdružení EURid.

Ludmila Říhová:

Ludmila pracuje ve sdružení na pozici asistentky ředitele sdružení a je zodpovědná za kompletní administrativní agendu a fakturaci. Ludmila zabezpečuje vnitřní chod kanceláře a organizuje společenské akce, na kterých se NIX.CZ pravidelně potkává se svými členy a zákazníky.

Tapeer NIXů:

Je až symbolické, že se Tapeer NIXů stal novým členem našeho týmu v roce, kdy český propojovací uzel slaví 20 let své existence. Role našeho nejmladšího kolegy není nijak okrajová. Už od útlého věku ho chceme vést k tomu, aby dohlížel na bezchybný tok dat naším uzlem a to nepřetržitě. Má se toho pravda co učit, my ale pevně věříme, že obstojí. Sympaťák je to od přírody. 
 

 
 

Členové