Neutral Internet eXchange
Neutrální výměna dat, kvalitní a rychlá infrastruktura, efektivní komunikace, to je český peeringový uzel NIX.CZ

AKTUALITY

24.02.2017

Vedení mezinárodní Federace propojovacích uzlů posílil Ondřej Filip ze sdružení NIX.CZ

Zástupce českého neutrálního propojovacího uzlu NIX.CZ v evropském sdružení EURO-IX Ondřej Filip byl za tuto organizaci jmenován do představenstva mezinárodní Federace propojovacích uzlů (The Internet Exchange Federation). Ta sdružuje společnosti zastupující internetové propojovací uzly (IXP) z Asie a Pacifiku (APIX), Evropy (EURO-IX), Latinské Ameriky a Pacifiku (LAC-IX) a Afriky (AF-IX). Každou ze čtyř uvedených organizací reprezentují vždy dva zástupci. Za organizaci EURO-IX jsou to tedy Švéd Kurtis Lindqvist a Ondřej Filip z České republiky.

„Federace propojovacích uzlů má působit jako platforma pro sdílení zkušeností z oblastí spojených s internetovým propojováním. Rád bych jako člen jeho nejužšího vedení přispětl k budování otevřené a spolupracující komunity propojovacích uzlů na celém světě a tím pomohl k rozvoji v této internetové oblasti,“ dodává Ondřej Filip, zástupce organizace EURO-IX.