Neutral Internet eXchange
Neutrální výměna dat, kvalitní a rychlá infrastruktura, efektivní komunikace, to je český peeringový uzel NIX.CZ

AKTUALITY

30.01.2017

Sdružení NIX.CZ se ohradilo proti projednávané novele zákona o Vojenském zpravodajství

Zástupci tří významných profesních internetových organizací dnes poslali otevřený dopis předsedovi vlády České republiky, v němž ho upozorňují na nedostatky, které přináší novela zákona o vojenském zpravodajství. Ta byla dnes projednávána na půdě poslanecké sněmovny.

V otevřeném dopise, pod nimž je podepsaný Martin Semrád, ředitel sdružení NIX.CZ, Ondřej Filip ze sdružení CZ.NIC a Zdeněk Zajíček z ICT Unie se mimo jiné píse: "Jako naprosto nesystémové a nedomyšlené ze strany tvůrců zákona je, že novela míří pouze na provozovatele sítí elektronických komunikací. Tím jsou vyloučeny z obrany subjekty, které služeb operátorů nevyužívají, ale z hlediska kybernetického provozu jsou velmi významné. Může jít o významné poskytovatele obsahu (např. Seznam.cz, Google) nebo o mnohé nadnárodní subjekty, které mají vlastní spoje do peeringových center a do zahraničí, mj. i banky. Například nedávný krátký výpadek služeb společnosti Google jasně ukázal, jak je česká společnost na službách těchto poskytovatelů obsahu závislá. Z tohoto pohledu se jeví vymezení povinných subjektů jako účelové, nejasné, nelogické a nesystémové." Kompletní znění dokumentu je k dispozici zde.

04.01.2017

Vyšel novoroční Newsletter NIX.CZ

V tomto vydání newsletteru NIX.CZ se ohlížíme především za oslavami výročí sdružení, které si v loňském roce připomenulo 20 let svého působení na peeringové scéně. V listopadu jsme zorganizovali výroční konferenci, na níž vystoupila řada významných hostů jak z České republiky, tak ze zahraničí. Aktuální vydání také přináší zmínku o novém rekordu v přenosu dat naším uzlem. Vše nejlepší v novém roce 2017!

02.01.2017

Sdružení NIX.CZ snižuje ceny za využívání 10GE a 100GE přípojek

Na začátku roku představilo sdružení NIX.CZ, neutrální internetový propojovací uzel, nový ceník. Aktuální změny se týkají měsíčních poplatků za využívání 10GE a 100GE přípojek. V prvním případě je nyní cena měsíčního připojení 15 tisíc korun (dosud 16 tisíc korun). Zájemci o využití 100GE připojení budou od začátku ledna platit 55 tisíc korun měsíčně (dosud 85 tisíc). Sdružení NIX.CZ mění svůj ceník po dvou letech.

„100GE technologie se stává stále více dostupnější. Tento fakt potvrzuje poptávka po této technologii, kterou jsme v loňském roce zaznamenali. Cenu za 100GE připojení je aktuálně snížili prakticky o třetinu. Doufáme, že tímto krokem pomůžeme k jejímu širšímu využívání,“ uvedl Martin Semrád, ředitel propojovacímu uzlu NIX.CZ.

V případě slovenského internetového propojovacího uzlu NIX.SK zůstávají ceny beze změny.

13.12.2016

Průzkum NIX.CZ

Průzkum NIX.CZ: Ministerstvo financí nedostatečně komunikuje s českými poskytovateli internetového připojení. Ti odhadují náklady spojené s blokováním webů na statisíce

První ledový den nového roku začne platit zákon č. 186/2016 Sb., podle kterého mají čeští poskytovatelé připojení k Internetu (ISP) povinnost blokovat stránky s nepovolenými hazardními hrami. Necelý měsíc před účinností tohoto zákona však toto sporné opatření přináší stále celou řadu nezodpovězených otázek.

Sdružení NIX.CZ provozující neutrální propojovací uzel pro Českou republiku se svých členů zeptalo na klíčové aspekty spojené s praktickou stránkou blokování závadných internetových stránek. Z průzkumu vychází mimo jiné i to, že se náklady mohou vyšplhat až do statisíců. Tato skutečnost může ovlivnit cenu připojení k internetu v České republice.

Z průzkumu, kterého se zúčastnilo celkem 26 členů, vyplynulo, že většina poskytovatelů plánuje blokovat na úrovni lokálního DNS (38 %), často v kombinaci s blokováním IP adresy (32 %). Od zvolené metody blokování a velikosti ISP se pak odvíjí i celkové náklady. Ty v případě zákona o hazardních hrách odhaduje 27 % z oslovených ISP v rozmezí 100 až 500 000 korun. V případě menších členů sdružení (lokální ISP) se tato částka pohybuje do 10 000 korun (také 27 %). Měsíční náklady spojené s blokování webům pak čeští ISP vyčíslili nejčastěji v rozmezí 10 až 50 000 korun (velcí poskytovatelé připojení k Internetu, 35 % odpovědí) a 1 000 až 5 000 Kč (lokální ISP, také 35 % odpovědí).

Zatímco u zvolené technologie mají ISP celkem jasno (92 % poskytovatelů), v případě dotazu na nepovolenou internetovou stránku stále ISP neví, jakou informaci mají koncovým uživatelům zobrazovat. S tímto faktem úzce souvisí i skutečnost, že 95 % ISP považuje dosavadní komunikaci ohledně zákona o hazardních hrách ze strany Ministerstva financí za nedostatečnou.

Vedle informace, kterou mají ISP zobrazovat svým zákazníkům, zůstávají nezodpovězené také otázky týkající se zvolené metody blokování; nejčastěji preferovaná metoda na bázi DNS může zablokovat nejen vlastní stránky, ale i další služby (například e-mail) a může tak být v rozporu s takzvanými zásadami technologické neutrality.

Grafy v najdete v příloze Průzkum NIX.CZ

12.10.2016

Nové maximum má hodnotu 480 Gbps

Nové maximum v přenosu dat je 480 Gbps, běžný provoz vzrostl ve středu až o 7 procent

Také včerejší fotbalový zápas mezi našimi hráči a Ázerbájdžánem pomohl sdružení NIX.CZ, neutrálnímu propojovacímu uzlu pro Českou republiku, k rekordu v přenosu internetových dat svým uzlem.

Aktuální maximální hodnota je 480 Gbps. Výše datových toků, které mohou zájemci sledovat na stránkách NIX.CZ, vrostly v úterý oproti předchzímu týdnu o 7 procent. Obecně platí, že v podzimních měsících internetové přenosy rostou více, uvedl Martin Semrád, ředitel sdružení NIX.CZ.

04.10.2016

Vyšel Newsletter NIX.CZ, přečtěte si, co nového přinesly poslední tři měsíce

V aktuálním vydání newsletteru NIX.CZ přinášíme ohlédnutí za jubilejním výročím našeho sdružení, ohlížíme se za setkáním s kolegy z rwandského peeringového uzlu RINEX či připomínáme naši účast na nedávném Evropském peeringovém fóru v Sofii. Nejčerstvější novinkou jsou potom dvě loga našeho maskota, kterého jsme vám představili minule.