Neutral Internet eXchange
Neutrální výměna dat, kvalitní a rychlá infrastruktura, efektivní komunikace, to je český peeringový uzel NIX.CZ

AKTUALITY

01.04.2016

4. konferenci CEE Peering Days hostila Budapešť

30. a 31. března se již po čtvrté sešli zástupci ISP, IXP a provozovatelů datových center z celého světa, aby se podělili o své zkušenosti s tématy spojenými s propojováním. Sdružení NIX.CZ na budapešťské konferenci CEE Peering Days představilo novinky spojenými jak s českým peeringovým uzlem, tak s projekty NIX.SK nebo FENIX. Prezentaci Martina Semráda, ředitele NIX.CZ, stejně jako příspěvky dalších přednášejících, jsou k dispozici na internetové adrese www.peeringday.eu.

Letošní ročník CEE Peering Days byl podpořen rovněž Evropskou komisí, a to prostřednictvím programu START určeného na spolupráci v oblasti Podunají. Čtvrtých CEE Peering Days se letos zúčastnilo téměř 200 odborníků, z nichž celá řada přijela ze zemí Podunajského regionu; vedle Čechů, Slováků, Rakušanů a domácích Maďarů se o své zkušenosti podělili také zástupci z Bulharska, Slovinska, Srbska či Černé Hory.

30.03.2016

Před rokem představil NIX.CZ novinky v projektu NIX.SK

Dnes začal v Budapešti čtvrtý ročník konference CEE Peering Days. Na předešlé akci, která se konala téměř před rokem v Bratislavě, oznámil Martin Semrád, ředitel sdružení NIX.CZ, novinky spojené s projektem NIX.SK. Tento peeringový uzel má za sebou první rok. Pojďme si tedy připomenout události a úspěchy, které za posledních 12 měsíců NIX.SK potkaly.

A začněme u připojených sítí. Aktuálně je do projektu NIX.SK zapojeno 32 sítí, přičemž mezi poslední registrované subjekty patří Slovanet, Serbia Broadband, LightStorm Communications, UPC Česká republika, Seznam.cz nebo Delta OnLine. Jejich kompletní přehled je k dispozici na stránkách projektu NIX.SK.

Druhé zastavení má jméno síťová bezpečnost. Pro sdružení NIX.CZ, provozovatele projektu NIX.SK, je síťová bezpečnost jasnou prioritou. Mezi hlavní aktivity, jež se v souvislosti s NIX.SK v loňském roce udály, patří uzavření memoranda se slovenských národním bezpečnostním týmem CSIRT.SK. S tímto partnerstvím je také spojeno uspořádáni několika pracovních skupin, jichž se zúčastnili zástupci slovenských operátorů napříč celým spektrem. Za zmínku také stojí zájem těchto subjektů zapojit se do bezpečnostního projektu FENIX.

Důležitou zprávou bylo také připojení prvního veřejného kořenového serveru. Prostřednictvím slovenského peeringového uzlu NIX.SK je od října loňského roku dostupný první veřejný root server. J-Root globálně provozuje americká společnost Verisign a jeho hlavní výhodou je přímé umístění do peeringového centra, kde poskytuje služby všem připojeným sítím.

Závěrem se zmiňme o přenosu dat tímto uzlem. Graf na stránkách www.nix.sk uvádí jako maximální hodnotu 6,7 Gbps. Ačkoliv se nejedná o nijak závratný údaj, toto číslo stále roste.

Projekt NIX.SK vstoupil do svého druhého roku. Věřme, že naváže na úspěšný start a že si v roce 2016 povede ještě lépe.

23.02.2016

Projekt FENIX se úspěšně zabydluje na Slovensku a vítá nové členy

Praha/Bratislava, 23. února 2016 – Před třemi lety zaznamenaly významné české internetové služby masivní DoS útoky. Tato nezanedbatelná bezpečnostní událost přiměla sdružení NIX.CZ, provozovatele českého propojovacího uzlu, ke vzniku projektu FENIX, jehož cílem je lépe čelit útokům typu DoS a DDoS. Projekt v těchto dnech slaví druhé výročí svého oficiálního založení. Z původních šesti zakládajících členů je nyní již dvojnásobek a další se o vstup do projektu ucházejí. V souvislosti se vstupem sdružení NIX.CZ na Slovensko vzbudil tento projekt zájem i zde. Na vytvoření slovenské verze FENIXu má zájem až 12 společností. Českou základnu rozšířila nedávno jako poslední ISP Alliance.
 
„V roce 2015 došlo k rozšíření počtu aktivních členů o další dvě organizace - Web4U a MERIT GROUP. Tyto společnosti by měly v nejbližší době doplnit další instituce, které projevily o vstup do našeho bezpečnostního projektu zájem. Snad mohu prozradit, že někteří zájemci ladí v těchto dnech poslední detaily. V blízké době bychom tedy mohli oznámit jména dalších společností, jimž není síťová bezpečnost v této zemi lhostejná,“ uvedl Martin Semrád, ředitel sdružení NIX.CZ.
 
Loňský vstup sdružení NIX.CZ na Slovensko měl přímý vliv také na projekt FENIX. V rámce první pracovní skupiny o něj projevilo zájem hned 12 organizací, mezi něž patří například BENESTRA, VNET nebo SK-NIC.
 
“Na první pracovní skupině jsme slovenským kolegům prezentovali vývoj ve slovenském uzlu NIX.SK a představili bezpečnostní projekt FENIX. V souvislosti s projektem FENIX jsme poté zahájili diskusi nad jeho vznikem na Slovensku. Velice si vážíme zájmu místních operátorů o internetovou bezpečnost a oceňujeme, že toto téma berou jako prioritní,” uvedl Martin Semrád.
 
Důležitou událostí roku 2015 je pro projekt FENIX uzavření memoranda o spolupráci mezi NIX.CZ a slovenským bezpečnostním týmem CSIRT.SK. Hlavním bodem této spolupráce je síťová bezpečnost a tedy i  bezpečnostní projekt FENIX.
 
„Sdružení NIX.CZ chce společnostem připojeným do internetového propojovacího uzlu NIX.SK nabídnout také účast na slovenské verzi bezpečnostního projektu FENIX. Jednou z podmínek spolupráce v tomto projektu je také vlastní bezpečnostní tým s jehož založením může velmi dobře pomoci právě CSIRT.SK,“ doplnil Martin Semrád.
 
Účast v projektu FENIX je spojena s řadou podmínek, které jsou zakotveny v pravidlech. Účastník musí být například určitou dobu připojený do uzlu NIX.CZ nebo NIX.SK, musí být dostatečně důvěryhodný, nebo se musí aktivně účastnit pracovních skupin. Společnosti zapojené do projektu FENIX svým vstupem jasně deklarují, že mají zájem především na větším bezpečí svých zákazníků.
 
Projekt FENIX vznikl na půdě sdružení NIX.CZ, českého propojovacího uzlu, a je reakcí především na intenzivní DoS útoky z března roku 2013. Aktuálními členy projektu FENIX jsou ACTIVE 24, Casablanca INT, CESNET, COOLHOUSING, CZ.NIC, ČD-Telematika, Dial Telecom, ISP Alliance, MERIT GROUP, Seznam.cz, Web4U, O2 Czech Republic a Seznam.cz.

Více informací je k dispozici na internetových stránkách fe.nix.cz.

07.02.2016

Sdružení NIX.CZ překonalo významnou hranici v přenosu dat, aktuální maximum má hodnotu 428 Gbps

Praha, 7.února 2016 - Národní propojovací uzel České republiky, sdružení NIX.CZ, zaznamenal dnes před 19. hodinou významné překročení hranice maximálního objemu přenášených dat svým uzlem. Aktuální rekord má hodnotu 428 Gbps. Za nárůstem objemu přenesených dat stojí řada aktivit, které sdružení NIX.CZ započalo v roce 2015.

„Na překročení hranice 400 Gbps mají vliv aktivity, které byly úspěšně dokončeny. Rok 2015 byl pro NIX.CZ výjimečný především z pohledu nově připojených sítí. Těch bylo loni 19, z toho 10 ze zahraničí. Za zmínku jistě stojí i fakt, že řada těchto sítí je z Polska; dosud do NIX.CZ žádná polská síť připojená nebyla,“ uvedl Martin Semrád, ředitel sdružení NIX.CZ. „V našem současném plánu je připojit do uzlu NIX.CZ další významné sítě. Věřím, že jména prvních z nich budeme moci oznámit už v nejbližších týdnech.“

Na nárůst objemu přenesených dat má jistě vliv také loňské navýšení počtu 100gigových portů na dvojnásobek oproti původnímu stavu. Letos plánuje sdružení NIX.CZ v navyšování přípojek o této kapacitě pokračovat.

„Aktuálně máme objednané nové 100gigové porty. Těch bude již v prvním čtvrtletí stejně jako za celý v roce 2015. V loňském roce jsme zjednodušili infrastrukturu, což nám umožnilo zvýšit dostupné kapacity pro další růst přenášeného provozu,“ dodává Adam Golecký, technický ředitel českého propojovacího uzlu NIX.CZ.

Za růstem objemu přenesených dat samozřejmě stojí také rozvoj Internetu a jeho služeb. Mezi ně patří také stále populárnější multimediální přenosy, zejména potom živé vysílání.

05.01.2016

Vyšlo další číslo Newsletteru NIX.CZ

V aktuálním vydání pravidelného čtvrtletníku sdružení NIX.CZ najdete například porovnání minulé a současné topologie sítě českého peeringového uzlu, informace o novém členu bezpečnostního projektu FENIX, připomenutí registrace na další ročník mezinárodní konference CEE Peering Day 2016, která se bude konat v Budapešti, nebo oznámení vstupu společnosti IX Reach do partnerského programu sdružení NIX.CZ. Pro více informací otevřete dalším vydání Newsletteru NIX.CZ.