Zájemce o vstup do NIX.CZ by měl:

 

1. Provozovat činnost související s internetem.

2. Vlastnit číslo autonomního systému (ASN). V případě, že právnická osoba žádající o připojení do sdružení NIX.CZ nemá přiděleno vlastní ASN, je třeba písemně doložit souhlas vlastníka tohoto ASN.

3. Zavázat se k dodržování podmínek stanovených v Provozním řádu sdružení a v Ceníku sdružení.