Vstupní podmínky

1. Provozování činnosti související s internetem.

2. Vlastní číslo autonomního systému (ASN). V případě, že právnická osoba žádající o připojení do sdružení NIX.CZ nemá přiděleno vlastní ASN, je třeba písemně doložit souhlas vlastníka tohoto ASN.

3. Zavázat se k dodržování podmínek stanovených v Provozním řádu sdružení a v Ceníku sdružení.