Neutral Internet eXchange
Neutrální výměna dat, kvalitní a rychlá infrastruktura, efektivní komunikace, to je český peeringový uzel NIX.CZ
 

Topologie sítě

Topology NIX

V roce 2010 byl realizován záměr přebudování topologie NIX.CZ z kruhové na virtualizovanou dvojitou hvězdu. Tato změna zajišťuje vyšší stabilitu celé peeringové platformy a v neposlední řadě zjednodušuje další rozvoj. Díky takto upravené topologii bylo možné udělat tento přesun tak, že se týkal vždy jen jedné, právě přepojované společnosti. Tato výměna technologie umožňovala pokračování růstu objemu přenášených dat, který byl očekáván v následujících letech. Zároveň nová topologie umožnila otevření nového přípojného bodu NIX5, který vznikl po více než osmi letech od otevření předcházejícího bodu.

Z důvodu velké poptávky po 100GE přípojkách v roce 2014 začal NIX.CZ nasazovat přístupové přepínače Cisco Nexus 7710. V roce 2016 začal NIX.CZ provozovat tzv. pasivní PoPy, kde není umístěna aktivní technologie, ale je možné se pomocí nenasvícených vláken do NIX.CZ v těchto lokalitách připojit.

V současné době NIX.CZ využívá páteřní i přístupové přepínače Cisco Nexus 7710 v plně redundantních konfiguracích v ČR a přístupové přepínače Cisco Nexus 7010 v SR. Propojovací technologie NIX.CZ je provozována na úrovni linkové vrstvy (Ethernet).

V polovině roku 2019 propojil NIX.CZ své uzly v Praze a Bratislavě a umožňuje tak snadné propojování sítí mezi ČR a SR. Toto propojení je realizováno pomocí dvou nezávislých 100GB okruhů, které jsou topologicky oddělené.

Z důvodu nedostatku nenasvícených vláken mezi některými uzly se využívají páteřní propoje nad existujícími páry vláken pasivní technologii DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), což umožňuje navyšování kapacity páteřních propojů NIX.CZ až na 32 kanálů na jednom páru optických vláken bez nutnosti obstarávat další nenasvícená vlákna. Tato technologie bude však postupně nahrazena 100GB trasami.

Sdružení provozuje svůj autonomní systém 6881 na platformě Cisco směrovačů ASR1001. Pomocí tohoto autonomního systému je zajištěno zpřístupnění vnitřních služeb sdružení a připojení hostovaných TLD DNS serverů a to jak pomocí protokolu IPv4, tak i pomocí protokolu IPv6. Pro zajištění chodu infrastruktury jsou provozovány dohledové servery rozmístěné v jednotlivých lokalitách.

Sdružení dlouhodobě podporuje propojení členů a zákazníků pomocí protokolu IPv6. Toto propojení je realizováno ve stejné VLAN jako propojení IPv4, což umožňuje členům a zákazníkům provozovat rozhraní směrovačů v módu dvojího protokolového zásobníku. Ke konci roku 2011 bylo propojeno celkem 88 IPv6 sítí, což představuje více než 80 % všech participujících sítí.

DOSTUPNÁ ROZHRANÍ
V JEDNOTLIVÝCH UZLECH

NIX1 - ČRA DC Tower
Mahlerovy sady 1, Praha 3
1GE, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE

NIX2 - T-Mobile THP
Vinohradská 190, Praha 3
1GE, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE, 400GE

NIX4 - CE Colo
Nad Elektrárnou 1428/47, Praha 10
1GE, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE, 400GE

NIX5 - TTC Teleport DC1
Tiskařská 10, Praha 10
1GE, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE

NIX6 - TTC Teleport DC2
Sazečská 10, Praha 10
Single-Mode optical Fiber (SMF)

NIX7 - DC7 CE Colo
K Pérovně 1616/2, Praha 15-Hostivař
Single-Mode optical Fiber (SMF)

NIX8 - DC Nagano CETIN
K Červenému dvoru 3156/25, Praha 3
Single-Mode optical Fiber (SMF)

NIX.SK1 - SITEL
SITELPOP1, Kopčianska 20, Bratislava
1GE, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE

NIX.SK2 - SITEL
SITELPOP2, Kopčianska 18, Bratislava
1GE, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE

NIX.SK3 - DC Digitalis
DIGITALIS, Trnavská cesta 110/B, Bratislava
1GE, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE

NIX.VIE
Vienna Interxion, Louis-Häfliger-Gasse 10, 1210 Wien, Austria
1GE, 10GE, 25GE, 100GE

 

Route servery

Dva route servery v lokalitách NIX2 a NIX4 umožňují zjednodušení systému peeringových relací mezi členy a zákazníky, kdy není nutné navazovat individuální BGP relace. Zprovozněné route servery také zjednodušují vstup nových členů a zákazníků do sdružení. Služba je provozována pro členy a zákazníky bezplatně. Podporován je peering jak pomocí IPv4, tak i pomocí IPv6 protokolu. Vzhledem k požadavkům na vyšší stabilitu řešení jsou route servery provozovány na dvou operačních systémech a využívají možností routovacího daemona Bird.

Propagaci prefixů peerům přes route servery je možné řídit pomocí BGP komunit. Pro obranu před DDoS útoky je na route serverech možné využít RTBH filtrování pomocí BLACKHOLE BGP komunity (RFC 7999).

 
 

IPv6 protokol

Protokol IPv6 je nástupcem stávajícího IPv4 protokolu používaného v prostředí internetu. Jeho specifikace vznikla v devadesátých letech minulého století mimo jiné v reakci na pomalu docházející IPv4 adresy. Kromě většího adresního prostoru jsou součástí specifikace protokolu podpora QoS, implementace bezpečnostních mechanismů, podpora mobilních zařízení nebo automatické konfigurace zařízení.

Bitová délka adresy se u IPv6 protokolu čtyřikrát zvětšila. Namísto původních 2^32 (4294967296) je k dispozici 2^128 (340282366920938463463374607431768211456) adres. IPv6 adresní prostor je rozdělen do několika skupin, globální adresy jsou přidělovány z rozsahu 2000::/3.

NIX.CZ umožňuje propojení sítí pomocí protokolu IPv6 svým členům a zákazníkům od roku 2003. V současnosti této možnosti využívají teměř všechny připojené sítě.

Na této stránce si můžete ověřit, zda i váš počítač je připojen pomocí IPv6 protokolu. Protokol IPv6 je možné využívat souběžně se stávajícím IPv4 protokolem.

32bitová čísla AS

Kromě problému s docházejícími IPv4 adresami bylo třeba vyřešit obdobný problém s čísly autonomních systémů užívaných pro identifikaci BGP směrovačů, která také dochází. Zde byl původní prostor 216 (65536) novou specifikací navýšen na 232 (4294967296) možných čísel autonomních systémů. Rozšíření je provedeno tak, že je zpětně kompatibilní i se směrovači, které přímo podporu pro 32bitová čísla autonomních systémů nemají. Vyčerpání stávajícího 16bitového prostoru bylo předpovídáno na červen 2011. Registr RIPE NCC novým žadatelům od počátku roku 2009 již 32bitová čísla autonomních systémů přiděluje implicitně.

Další zdroje věnované IPv6 protokolu a 32bitovým číslům AS

Kniha o IPv6 od Pavla Satrapy (ke stažení online)